Tenaanval

Tenaanval

Over bibliothecarissen, bibliotheken, leesbevordering en soms over kunst

conferentie

All of the posts under the "conferentie" tag.

Kansen voor de bibliotheek in het sociale domein

bieb3d
Decentralisatie sociaal domein en de bibliotheek” is een nogal suffe titel voor een conferentie. Dat is zo’n beetje de enige kritiek die ik heb op de conferentie die vanmiddag werd georganiseerd door ProBiblio en Bisc, want het was een hele nuttige conferentie. Ik wist dat met ingang van 2015 de zorg gedecentraliseerd wordt, ik lees wel eens een krant dus ik  had een idee van de grotere verantwoordelijkheden die de gemeentes krijgen en van het geruzie met de zorgverzekeraars. En ik las over bezuinigingen en over clichés als  ‘uitgaan van eigen kracht’.

Maar hoe het nou precies zat met die decentralisatie wist ik niet. En dat het gaat om drie grote decentralisaties wist ik ook niet, al had ik de term 3d wel eens opgevangen. De gemeentes worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de AWBZ, de jeugdzorg en de participatiewet, althans voor de opvolgers van die regelingen. Als het allemaal door gaat tenminste, want de wetten zijn nog in verschillende stadia van vastgesteld zijn. Na deze conferentie weet ik nog steeds niet alle details, maar ik heb in elk geval een idee van de omvang van de veranderingen. Ik snap nu beter de stress bij de gemeentes want het zijn nogal wat veranderingen die er aan komen. En ik snap nu ook dat dit decentralisatieproces vervelende gevolgen voor de bibliotheek kan hebben want het gaat de gemeentes erg veel werk opleveren en erg veel geld kosten. Dat betekent minder aandacht, minder energie en minder geld voor andere zaken (zoals de bibliotheek) binnen de gemeente. Maar het kan ook nieuwe kansen opleveren.

Het was een heel helder programma vanmiddag: vóór de pauze legden drie deskundigen de uitgangspunten van de verschillende decentralisaties uit. Dat betekende veel nieuwe begrippen als “de kanteling”, “loonvormend werk”, “beperkte verdiencapaciteit” en “inkomensondersteuning”. Daarvan heb ik onthouden dat regionale samenwerking versterkt wordt en dat de CJG’s nog belangrijker worden.

Na de pauze waren er twee verhalen uit de praktijk. De wethouder van de gemeente De Ronde Venen ontvouwde haar visie op de plek van de bibliotheek binnen deze decentralisaties. Zij ziet de bibliotheek op de eerste plaats  als ontmoetingsplaats (o.a.  ter bestrijding van eenzaamheid) en daarnaast heeft de bibliotheek in haar ogen vooral een taak op het gebied van leesbevordering, zowel voor de jeugd (gekoppeld aan jeugdzorg) als voor ouderen (bestrijding van laaggeletterdheid en mediawijsheid, gekoppeld aan de participatiewet). Opmerkelijk vond ik dat in de gemeente De Ronde Venen de bibliotheek op de onderwijsbegroting staat en niet op die van cultuur. Biedt meteen een heel ander perspectief…

Als afsluiting presenteerde Charles Noordam (bibliotheekdirecteur) zijn ervaringen met de Taskforce in Den Haag. In de bibliotheek worden servicepunten ingericht, workshops georganiseerd en worden mensen begeleid bij het gebruik van websites van de overheid. Daarnaast wordt volgens Noordam preventie steeds belangrijker: in het kader van de informatiefunctie van de bibliotheek worden collecties aangepast op de vraag en worden er samen met partners spreekuren georganiseerd. Hij beschreef ook de kansen en de risico’s die de decentralisatie met zich meebrengt: een risico is dat de bibliotheek uit beeld raakt bij de gemeente, een kans is de grote bereidheid bij partijen om met de bibliotheek samen te werken omdat bibliotheken echt iets te bieden hebben.

Het was een goed georganiseerde middag waar ik heel wat van heb opgestoken. En waar ik positief gestemd uit kwam: ik kijk graag naar de kansen die de decentralisatie voor de bibliotheek kan opleveren. De sociale functie die een bibliotheek kan vervullen lag me altijd al na aan het hart, dus ik zie dit graag als een bevestiging. Zeker met de slotopmerking: “bibliotheken hebben veel te bieden in dit proces, jullie moeten minder bescheiden zijn.”

Conferentie The Makers Library

The Makers Library uitnodigingGisteren was ik bij The Makers Library conferentie in poppodium 013 in Tilburg, georganiseerd door de Brabantse Netwerkbibliotheek. Waar overigens overigens opvallend veel niet-Brabanders rondliepen. Het is me nog steeds niet helemaal duidelijk waarom ze het een Strategische Conferentie noemden, maar het was een interessante dag waar je een mooi beeld kon krijgen van een aantal initiatieven.

Dat ik een beetje de kriebels kreeg van de openingslezing van Professor Hans Mommaas lag ongetwijfeld aan mij, want ik krijg al snel de kriebels van organisaties die mij een “experience” willen verkopen in plaats van gewoon een kaartje voor een concert. Maar dat is nou eenmaal de moderne tijd, net wat u zegt. Pas tegen het einde van zijn verhaal kwam hij (wat mij betreft) “to the point”. Voor wie meer over die lezing wil weten moet maar het even het verslag van Johan lezen, die gaat er veel uitgebreider op in.

Daarna kwam Louise Overgaard van de bibliotheek van Aarhus die uitgebreid inging op de manier waarop ze in Aarhus Maker Spaces maken en hoe zij actief op zoek gaan naar partijen en individuen om mee samen te werken.  En over hoe in het nieuwe gebouw dat op dit moment gebouwd wordt al extra ruimtes zijn ingetekend voor externe partijen. Heel interessant, vooral ook omdat het uiteindelijk allemaal blijkt neer te komen op persoonlijk contact: zowel bij het bouwen van het netwerk dat je nodig hebt voor die Maker Spaces als bij het uitvoeren er van. Ze had het over “collaborative innovation” want de bibliotheek is “a relational business”. “it’s a good thing to be disturbed” (stel vragen bij alles) en “Don’t say: no I can’t or where can I buy that?”. Want het is geen formule die je uit kunt rollen of een model dat je kunt toepassen.

Over die laatste opmerking kreeg ik het in de pauze aan de stok met een bibliotheekdirecteur die dat belachelijk vond. Want natuurlijk kon dat wel, anders ging iedereen maar weer hetzelfde wiel uitvinden en dat was onzin. Het fijne van zo’n conferentie is dat je soms gewoon kunt weglopen…

In de middag waren er workshops over kleine initiatieven in Nederland: ik was bij een presentatie van de Leeszaal Rotterdam West. Reuze interessant en jaloersmakend de betrokkenheid die zij hebben weten te organiseren. Het is nadrukkelijk geen bibliotheek maar een buurtinitiatief in een buurt die zo te horen al tamelijk goed georganiseerd was voordat de Leeszaal werd geopend. Mooi verhaal! Daarna was ik bij Ik lees de wereld, en ik heb aan het verslag van Wouter daar over niets meer toe te voegen.

En alsof het zo moest zijn las ik in de trein terug naar huis het essay van Jos van der Lans in De Groene over hoe de rijksoverheid de door haarzelf opgebouwde verzorgingsstaat in snel tempo aan het afbreken is en hoe de burger zijn heil elders zoekt. Het woord bibliotheken komt in het hele artikel niet voor, maar dat kun je er zelf wel bij denken. Het artikel bewijst wat mij betreft dat bibliotheken verder moeten kijken dan hun eigen wereldje en verder dan alleen hun eigen gemeentelijke bezuinigingen.

Voor wie er geen genoeg kan krijgen kan bij Joost ook nog een verslag lezen.

Indrukken uit Londen

Nu even geen zin in en tijd voor een samenhangend verhaal maar even wat losse quotes uit sessies die ik vandaag gevolgd heb tijdens de InternetLibrarianInternational en die ik niet wil vergeten.

DavidLankes:
Keynote speaker Lankes was vanwege ziekte helaas niet lijfelijk aanwezig, maar via een vantevoren opgenomen sessie. Gepassioneerd als altijd. Hij stond lang stil bij het verschil tussen lending and sharing, waarbij zijn voorkeur (uiteraard) uitgaat naar sharing.
“The heartwarming stories about libraries are never about how impressed people were with the lobby but always about a library making a difference”.
“The library is a platform for people to develop themselves, not a platform for books”. Lezen is een middel om iets te bereiken, om slimmer te worden, om een vak te leren. Lezen is geen doel op zichzelf.
“We must reject the consumer model, it’s a bad idea”. Halleluja! Denk alle voorbeelden die Lankes noemde van boekwinkels die failliet gaan er zelf maar even bij…
Belangrijkste vraag die de bibliotheek moet stellen is “wat wil je”. Niet “wat wil je van de bibliotheek” want dan krijg je antwoorden die gaan over faciliteiten (meer openingsuren, meer boeken etc.) maar vraag wat mensen willen en reageer daar op. Ga het samen met de mensen doen, niet voor mensen. “let them help you”.

Edinburgh: “this is the best time to work in libraries”. En dan niet in de zin van een bezuiniging is een kans of dat soort akelige cliche’s maar omdat nieuwe techniek mogelijkheden biedt en omdat deze roerige tijd ruimte schept voor experimenten.

Interessante sessie van collega’s uit Birmingham. Ze bouwen daar (een van) de mooiste bibliothe(e)k(en) van de wereld en wat zeggen ze daar: “it’s not about the building”…. Het gaat om wat je kunt bereiken met je collectie. Ze digitaliseren hun collectie en betrekken de maatschappij bij het verwerken daar van. Klinkt een beetje suf, maar kijk hun presentatie er maar op na.

Phil Bradley begon zijn sessie met: “you don’t have conversations with a brick wall, you have a conversation with people” en besteedde de rest van zijn tijd met het laten zien van zoveel mogelijk apps en sites die je kunt gebruiken om je digitale aanwezigheid te versterken.

En een mooi verhaal uit Malmo over hun livestreamings van schrijversbezoeken. Expres niet in de lezingenzaal in de kelder, maar op een tijdelijk podium tussen de boeken. Dan passen er meer mensen in (soms wel 600!) en “we want people to be close to the books”.

Ten slotte nog twee verhalen over virtual reality: over gamefying the library (een Foursquare achtig iets waarbij je punten kunt verdienen met bibliotheekbezoekjes) en de toepassing van Augmented Reality in het onderwijs. Waarbij aan oude handschriften via AR informatie werd toegevoegd voor studenten. Belangrijkste opmerking daar: “there has to be a reason for doing it, not just for the sake of using the device”.
Beide heel interessant omdat ik voor de Airport Library op zoek ben naar manieren om bezoekers te betrekken bij de collectie, dus hier ga ik nog eens wat op broeden.

Wat verder opvalt:
Alle verhalen duren maximaal een kwartier, soms 10 minuten, afhankelijk van hoeveel sprekers ze in een sessie hebben gepropt en het is verbazingwekkend hoeveel informatie je dan kunt overbrengen. Ideetje voor de Bibliotheektweedaagse?
En:
de invloed van de sponsors en de rol van de commercie. Elke sessie die ik vandaag bijwoonde werd afgesloten door een verhaal van een commerciële partij. Sommige interessant, andere minder. Beetje gênant want het enthousiasme in de zaal daalde steeds onmiddellijk.

Hoera, mogen mag ik weer…

20121030-213841.jpg

De airportlibrarian gaat naar naar Londen!

Naar de Internet Librarian International in Londen om precies te zijn. Ik ga daar een presentatie houden over de Airport Library.  Het thema van de conferentie is dit jaar Re-imagine, Renew, Reboot: Innovating for Success, echt een thema voor de Airport Library dus.

Het is een prachtig programma, met keynotespeakers als David Lankes en Roly Keating, de (nog aan te treden) directeur van de British Library als keynote speakers. De Airport Library zit in het onderdeel Rethinking Roles,

Ik heb er ontzettend veel zin in. Wie gaat er mee?

Library Camp NL

Eindelijk eens iemand tegenkomen met hetzelfde stokpaardje als jij. Met bibliotheekmensen die je tot voor kort niet kende een boom opzetten over de problemen in het vak. Samen fantaseren over hoe  je de branche kunt veranderen. Of heel praktisch: ervaringen uitwisselen of advies vragen aan collega’s.

Dat is de bedoeling van een Library Camp. Ik hoorde er vorig jaar voor het eerst over: in november werd in Birmingham een Library Camp UK georganiseerd en van wat ik daarvan meekreeg via twitter werd ik zo enthousiast dat toen Lukas Koster (die ik verder niet kende) meldde dat hij zoiets in Nederland wilde gaan organiseren ik me meteen heb aangemeld om mee te doen. Inmiddels zijn we met zijn zessen en is het eerste Nederlandse Library Camp een feit.

Het Library Camp NL vindt plaats op zaterdag 31 maart aanstaande in Amsterdam. De Hogeschool van Amsterdam is zo vriendelijk geweest om ons het Kohnstammhuis gratis ter beschikking te stellen en Bibliotheek.nl sponsort de lunch dus de hele dag is gratis.

Een Library Camp is een Unconference, oftewel een Onconferentie. Er is geen vooropgezet programma, geen agenda, geen sprekers en er zijn geen workshops. Er is een locatie en er zijn enthousiaste mensen en het enige wat wij als organisatie doen is een poging om ter plekke enige structuur in het verloop van de dag te brengen. En we hebben de locatie en de inschrijving natuurlijk geregeld. Tijdens een onconferentie gelden de principes van Open Space, dat zijn 4 principes en 1 wet en die wet vind ik zelf het belangrijkste. Het is de wet van de twee voeten: als je in een situatie bent die je niet interessant vindt, waar je niet geïnspireerd wordt  en waar je geen verandering in kunt brengen ben je verplicht om je twee voeten te gebruiken en weg te gaan.

 Onderwerpen die in Birmingham o.a. ter sprake kwamen zijn: libraries without buildings, reading groups, Open Source, social media, catalogiseren, retail,  speciale collecties, schoolbibliotheken en de relatie met politici. Om je een idee te geven van de mogelijkheden. In Engeland hielden ze ook een Cakecamp: een groot deel van de deelnemers bracht (zelfgebakken) taart mee. Zag er geweldig uit en het lijkt me geweldig om ook daar een Nederlandse versie van te maken.

Er kunnen maximaal 120 mensen meedoen, dus mocht je belangstelling hebben: schrijf je hier dan snel in.

get_footer() ?>