Tenaanval

Tenaanval

Over bibliothecarissen, bibliotheken, leesbevordering en soms over kunst

blogkermis

All of the posts under the "blogkermis" tag.

De kracht van de bibliothecaris, #blogkermis

 “Wat is de kracht van een bibliothecaris?” is de vraag van de nieuwe blogkermis die is opgezet door Storiesguy. Ik werd er door een aantal mensen op geattendeerd, met het blogmotto Vindt dat bibliothecarissen veel te weinig voor zichzelf en hun eigen vak opkomen vraag ik daar waarschijnlijk ook om.

Volgens mij is de kracht van de bibliothecaris, de bibliothecaris zelf. Zijn kennis en zijn persoonlijkheid. Een bibliotheek bestaat niet zonder bibliothecaris, zelfs een onbemande bibliotheek heeft een bibliothecaris nodig want iemand moet toch zorgen dat die collectie er komt.

Een bibliothecaris moet in twee dingen goed zijn: hij moet sociaal handig zijn en hij moet zijn collectie goed kennen. Met sociaal handig bedoel ik niet alleen dat je veel mensenkennis moet hebben, je moet immers in een heel kort gesprekje snel kunnen inschatten wat het niveau van de vraagsteller is, maar je moet je ook in hem kunnen verplaatsen zodat je een antwoord geeft dat aansluit bij dat niveau. Bij een inloopochtend over ereaders en iPads benader je de oude dame die een iPad heeft gekregen van haar kinderen anders dan die oudere jongere die zich aan het oriënteren is op ereaders voor op vakantie en een dyslectisch kind dat zuchtend om een “leuk boek” vraagt krijgt een ander antwoord dan een fanatiek lezertje.

Je collectie goed kennen ligt voor de hand. Daarmee bedoel ik niet alleen dat je weet wat je zelf aan collectie hebt staan, maar ook (juist) wat er NIET staat. En dat je weet hoe je daar aan kunt komen. Niet alleen aan boeken (op papier of digitaal) maar aan alle vormen van informatie. En dat je niet alleen weet dat je het hebt, maar dat je er ook mee om kunt gaan. Het dyslectische ADHD jongetje krijgt een ander boek mee dan een dyslectisch paardenmeisje.

De bijdrages op de Blogkermis komen tot nu volgens mij niet uit de openbare bibliotheekwereld, als je in een universiteitsbibliotheek werkt zijn je bezoekers veel minder divers en kun je sneller inschatten wat voor niveau de vraagsteller heeft maar ook dan moet je sociaal handig zijn lijkt me.

Een onmisbare eigenschap voor elke bibliothecaris is nieuwsgierigheid. Je moet nieuwsgierig zijn naar wat de vraagsteller drijft en je moet nieuwsgierig zijn naar wat er om je heen gebeurd. Je moet een open oog hebben voor ontwikkelingen in de maatschappij (op ieder vlak) zodat je daar in je collectie en in je werk rekening mee kunt houden.

Met de vraag “is iedereen zijn eigen bibliothecaris” die ik ook voorbij zag komen kan ik niet zoveel. Ik denk dat mensen net zozeer hun eigen bibliothecaris zijn als hun eigen dokter. Je probeert ‘ns wat en als je er zelf niet uit komt ga je naar het spreekuur. Dat is niet specifiek beroepsgebonden.

Ter afsluiting voor degenen die Conan the librarian niet kennen: ’t is een klassieker…

Naar de kermis

ferriswheel.jpg  Originally uploaded by swardraws

Als oud-inwoner van Tilburg (met de grootste kermis van Europa) heb ik wel iets met kermissen. De vorige blogkermis heb ik aan me voorbij laten gaan maar de vraag van Essen2punt0 vond ik interessant. Dit is haar aanzet:

Bibliotheeklanders zijn heel goed in consumeren van informatie. We zijn goed in het geven van een oordeel, beoordelen en het vinden van onze weg. Maar we zijn veel minder goed in het produceren van eigen content of in het vertalen van content naar onze eigen versie daarvan. Is deze cultuuromslag nodig om aansluiting te krijgen bij onze veeleisende klanten en wie zou dat moeten doen? Moeten we dat überhaupt wel doen?
Of is het juist nodig om te zoeken naar partners in crime die die slag al gemaakt hebben?
Ofwel: moeten we consuminderen, produmeerderen of zijn er nog andere opties die er voor ons liggen?

Ik vind het om verschillende redenen een interessante inleiding: aan de ene kant omdat het om de wezensvraag van bibliotheken gaat maar ook omdat ik denk dat er sprake is van begripsverwarring.

Om met dat laatste te beginnen: ik zou nooit zeggen dat bibliothecarissen informatie consumeren. Consumeren is iets wat je doet vanwege het effect, het is een doel op zich: ik eet een doos bonbons leeg omdat ik zin heb in chocola. Dat is niet de manier waarop bibliothecarissen met informatie omgaan: wij consumeren geen informatie, we verwerken het (verzamelen en distribueren, dat waren toch onze kerndoelen?). Om in de beeldspraak te blijven: we maken de doos bonbons open, bekijken hem eens goed, proeven misschien één bonbonnetje en vervolgens vellen we een oordeel. We delen het in (goedkope fabriekschocola of handgemaakte kwaliteitspralines), bepalen de doelgroep (voor de suikerverslaafde buurvrouw of die snobistische vriend) en bergen het op (mooi papiertje eromheen of is de doos chic genoeg?).

We consumeren dus niet, maar produceren we dan wel? Tot nu toe produceren bibliotheken geen informatie, de incidentele nieuwsbrief of jubileumuitgave daargelaten. Moeten we dat nu opeens wel gaan doen omdat de wereld om ons heen verandert? Lijkt me niet. Onze taak is om te verzamelen en te selecteren en dat moeten we vooral zo houden. De vorm die informatie de laatste jaren aanneemt verandert snel en zal waarschijnlijk nog sterker veranderen. Dat betekent dat we moeten zorgen dat we genoeg van die nieuwe vormen afweten om de informatie nog steeds te kunnen beoordelen. Ik geloof niet dat dat een cultuuromslag is, het is alleen even wennen aan die nieuwe vorm. Maar we moeten vorm en inhoud niet met elkaar verwarren.

En ja natuurlijk moeten we aansluiting zoeken bij partijen die goed zijn in die nieuwe vorm, maar dat deden we toch altijd al? Zoeken naar de beste informatie en de beste leverancier? Dit zijn alleen nieuwe leveranciers, we kennen ze nog niet zo goed en we weten nog niet altijd precies waar we ze op moeten beoordelen. Misschien duurt het even voordat we dat net zo goed kunnen als met oude informatie maar daar moeten we ons wel met op volle kracht voor inzetten. Als we onszelf tenminste nog steeds willen zien als leverancier van betrouwbare informatie. De wereld verandert en wij (van de bibliotheek) veranderen met u mee.

Maar we veranderen niet zo erg, we gaan niet zo ver bij onze core-business vandaan, dat we informatie gaan produceren, dat laten we over aan partijen die daar goed in zijn. Wíj zijn goed in het verzamelen en laten zien wat we hebben. En dat moeten we zo houden.

get_footer() ?>