Tenaanval

Tenaanval

Over bibliothecarissen, bibliotheken, leesbevordering en soms over kunst

opheffen

All of the posts under the "opheffen" tag.

Distributiebibliotheek?

 

 

De culturele instelling Mediamatic (e-Media, kunst, maatschappij en cultuurprofijt) heeft zijn bibliotheek opgeheven als protest tegen de Raad van Cultuur en minister Plasterk omdat ze maar een derde van het aangevraagde subsidiebedrag dreigen te krijgen. Ze verwachten dat een eigen bibliotheek dan een luxe wordt die ze niet meer kunnen betalen.

Maar gewoon opheffen is natuurlijk te simpel voor zo’n hippe instelling dus ze hebben het publiek opgeroepen om vorig weekend de collectie te komen ophalen. Iedereen die wilde mocht materiaal meenemen op voorwaarde dat ze het registreren op de website en het uitlenen aan degene die er om vraagt.

Mijn eerste reactie was enthousiast maar nu ben ik wat cynischer. Het klonk zo leuk, zo’n gedistribueerde bibliotheek. Volgens de intiatiefnemers is het voordeel dat de boeken liefdevol worden beheerd. “Omdat je het boek hebt geselecteerd kan je met een lener ook discussiëren over de inhoud of deze van te voren informeren over de strekking van het boek”, zo betoogt Willem Velthoven “er ontstaat ruimte voor onderling contact tussen de individuele internetgebruikers. De boeken verrijken het sociale netwerk“.


Klinkt leuk, maar als je op de site kijkt zijn er pas 16 mensen geregistreerd, terwijl op diezelfde site te zien is dat de bibliotheek na een dag al meer dan half leeg was (zie bovenstaande foto). Wat ik ook zo vreemd vind is dat ze zich niet hebben aangesloten bij Librarything terwijl ze blijkbaar wel professionele bibliothecarissen hebben ingeschakeld.

En ik vraag me ook af wat ze doen als hun actie succes heeft en ze toch het gewenste subsidiebedrag krijgen. Moet iedereen dan zijn spullen weer terug brengen? Ben bang dat het een gemakkelijke stunt is, weet alleen nog niet of het ze gewoon om aandacht te doen was of dat ze toch al van plan waren om de bibliotheek op te heffen en dat ze twee dingen gecombineerd hebben. Jammer, want het idee is het waard om serieus genomen te worden en dat doen zij volgens mij niet echt.

Waarom een bibliobus?

   Bibliobus                                Originally uploaded by bibliobussen 

In het kader van munitie leveren voor het gevecht hierbij een paar redenen waarom een bibliobus zo’n prima voorziening kan zijn, niet alleen voor een kleine kern.

Een bibliobus is mobiel en flexibel. Lijkt een open deur maar dat is wel zijn kracht. Gaat de school die zo intensief gebruikt maakt van de bus verhuizen? De bus verhuist gewoon mee. Openen ze een dependance? Dan gaat de bus daar ook gewoon een uurtje naar toe. Wil de gemeente een extra dienstverlening voor ouderen? Dan gaat de bus toch voor de bejaardensoos staan? Maar je moet wel goed nadenken over hoe en waar je hem inzet.

De bus is kleinschalig en levert een dienstverlening op maat. De medewerkers van de bus kennen hun klanten heel goed en kunnen daarom veel persoonlijke aandacht besteden aan de lezers. Dat doen ze zonder daar een ingewikkeld businessplan of communicatieschema voor gemaakt te hebben maar omdat ze dat belangrijk vinden en liefde voor hun vak hebben.

Ondanks die kleinschaligheid heeft de bibliobus een groot aanbod. De collectie in de bus is niet statisch maar constant in beweging: er wordt veel uitgeleend (en dus ook veel teruggebracht) en omdat ze onderdeel van een groter geheel is is de collectie ook groot en actueel.

Soms is de bibliobus de enige openbare voorziening in een kern of wijk en dus de enige plek waar het mogelijk is om elkaar op “neutraal terrein” te ontmoeten. Daarmee vervult de bibliobus ook een ontmoetingsfunctie en biedt ze ruimte aan de gemeenschap.

Zo, dat mocht ook wel eens gezegd worden…

Ding 9 : mijn visie tot nu toe

oude bus drenthe

 

Het is een paar weken stil geweest aan het blogfront maar het feit dat de vertrouwde bibliobus nu definitief een museumstuk wordt heeft me nogal bezig gehouden. Vandaar.

En dat is ook van invloed op wat ik kan schrijven over toepassingen in mijn werk van de dingen die ik tot nu toe geleerd heb. Er waren namelijk al hele goede ideeën over toepassingen,  o.a. om een blog te maken over de laatste ontwikkelingen binnen het flexibele bibliotheekwerk maar ook om een blog te maken voor het onderhoud van de bibliobus. Ik kan me zo voorstellen dat dat laatste nu in de ijskast verdwijnt. Maar het bloggen is dus al aangeslagen op de afdeling.

Flickr is handig om snel een plaatje te vinden maar ik zou me kunnen voorstellen dat ProBiblio dat ook gebruikt om foto’s op te plaatsen. Nu hebben wij een heleboel foto’s op de L-schijf staan en daar kunnen alleen mensen van onze eigen afdeling bij. En er belt natuurlijk altijd net een journalist of een ambtenaar die dringend een foto nodig heeft als er even niemand op de afdeling is zodat de afdeling communicatie toch weer met dezelfde foto aan komt zetten die zij op hun deel van de L-schijf hebben staan. Als er foto’s op Flickr staan kan daar naar verwezen worden. In elk geval kan iedereen daar dan bij. Misschien toch eens voorstellen bij Communicatie.

get_footer() ?>