Tenaanval

Tenaanval

Over bibliothecarissen, bibliotheken, leesbevordering en soms over kunst

maatschappelijke functie

All of the posts under the "maatschappelijke functie" tag.

Goeie actie

  De petitie van de VOB om de bibliotheek te redden is nog niet echt een hit: op dit moment zijn er ruim 11.000 ondertekenaars. Da’s maar een heel klein gedeelte van ons ledenaantal en ik vermoed dat het gros van de ondertekenaars zelf in een bibliotheek werkt. Komt misschien door de vorm (wel erg traditioneel) of door het gebrek aan aandacht: wij hebben geen bekende Nederlander om voor ons karretje te spannen zoals de Schreeuwers om cultuur wel hadden.

Gelukkig is er nu een (min of meer) bekende Nederlander opgestaan die zich voor de bibliotheek wil inzetten, met een aansprekende, eigentijdse actie. Abdelkader Benali is op Facebook een actie begonnen onder de titel: de bibliotheek is van mij. De bedoeling is om herinneringen aan de bibliotheek te verzamelen en die later aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Goeie actie lijkt me. Een actie die past bij deze tijd en bij de bibliotheek: verhalen verzamelen en zo zichtbaar maken wat voor impact een bibliotheek kan hebben in iemands leveren. Je kunt er foto’s van je favoriete bibliotheek uploaden en daar bij een herinnering delen. Door al die verhalen wordt impliciet duidelijk hoe belangrijk de bibliotheek is. Maar dan hebben we het dus over verhalen en foto’s van leners, van bezoekers, van gebruikers. En wat zie je op die Facebook pagina? Bibliotheken die zich daar gaan roeren: “wij bestaan zoveel jaar, wij  gaan binnenkort ook naar Delft”….. Hou nou toch op: voor dat soort verhalen hebben we onze eigen bibliotheek Ning, daar kun je als bibliothecaris je eigen verhaal kwijt. Het mooie van deze pagina is nou juist dat de gebruikers aan het woord komen. Zoals Murat Isik over de bibliotheek op het Bijlmerplein: Ik was vijf en woonde net een paar maanden in Nederland toen mijn juf van de eerste klas me naar de bibliotheek stuurde om beter te leren lezen. Binnen de kortste keren was niet alleen mijn leesachterstand verdwenen maar verslond ik ook boeken. Boeken over beren, apen en later ook Wipneus en Pim. Ik las zelfs stiekem in de klas als we eigenlijk rekensommetjes moesten maken. Uren kon ik met een zakje snoep in de bibliotheek doorbrengen. Ik weet zeker dat ik nooit was gaan schrijven als de bibliotheek op het Bijlmerplein in mijn jeugd niet mijn tweede huis was geweest.

Prachtig toch? Daar doen we het toch voor? En voor dit soort verhaaltjes als over de bibliotheek van Deventer? Dus lieve bibliothecarissen van Nederland: laten we deze actie met zijn allen omarmen. Niet door ons zelf daar te gaan roeren maar door onze eigen lezers te stimuleren om daar iets achter te laten. De week van de Mediawijsheid loopt op zijn einde, maar dit is te leuk om er niet iets mee te doen: hang hem aan je website, neem hem op in je Nieuwsbrief, verwijs er naar op je eigen Hyves pagina, twitter er over, maakt niet uit. Maar zorg dat daar meer van dit soort mooie verhaaltjes komen. NIET over jezelf maar van je lezers.

Dank u wel meneer Benali, voor dit geweldige initiatief!

Aanvulling 29/11: Heb net gezien dat er ook een twitteraccount is, onder de wat cryptische afkorting DBIVM. Niet echt duidelijk wie daar achter zit.

Geen winkel

For All Your Grocery and Hardware Needs: Maison Laurent! (1905)  Originally uploaded by postaletrice

De Nieuwsbrief Nieuw Bibliotheekwerk is een uitgave van acht PSO’s en het Netwerk van Directeuren. In de wandelgangen staat hij bekend als de Nieuwsbrief van Wim want Wim Keizer schrijft die Nieuwsbrief zo’n beetje in zijn eentje vol.

De Nieuwsbrieven zijn meestal erg interessant: Wim doet verslag van bijeenkomsten variërend van de ledenvergaderingen van de VOB tot de Projectgroep Bibliotheekinnovatie. Allemaal bijeenkomsten waar ik zelf nooit naar toe ga maar dank zij zijn verslagen blijf ik toch enigszins op de hoogte van wat er beleidsmatig gebeurd in het land. En als er niets gebeurd gaat Wim op zoek naar het nieuws, zoals het een goede journalist betaamd. Wim heeft duidelijke opvattingen over wat een bibliotheek zou moeten zijn en hij is kritisch, dat maakt zijn Nieuwsbrieven zeer leesbaar.

In het laatste nummer van de Nieuwsbrief (oktober 2009) doet Wim in zijn afsluitende opiniestuk een hartstochtelijke oproep om het maatschappelijke doel van de openbare bibliotheken weer meer op de voorgrond te zetten. Ik heb mij daar ook al vaker druk over gemaakt, dus ik herhaal Wims oproep graag.

Beste collega’s, we zijn geen winkel, we hebben niet als hoogste doel het aantal uitleningen op te krikken of zo veel mogelijk bezoekers het bibliotheekcafé binnen te lokken. We hebben maatschappelijke doelen, waar we subsidie voor vragen. Daar moet de gebruiker helemaal niet centraal in staan, maar het te bereiken maatschappelijke doel. Daar zijn inderdaad ook gebruikers bij betrokken, maar dat is iets anders dan “de gebruiker centraal”. Zoals in het onderwijs niet het kind maar de lesstof centraal moet staan, moet in het openbare bibliotheekwerk niet de gebruiker maar het aan het maatschappelijke doel gekoppelde product of de aan het maatschappelijke doel gekoppelde dienst centraal staan. Levenslang leren was en is een belangrijk doel, niet levenslang amuseren. Marketing moet ten dienste staan van het doel, niet omgekeerd, heb ik ooit geleerd in een cursus “marketing voor non-profit-organisaties”. Wie goed geïnformeerd wil zijn, zal daar zelf heel veel moeite voor moeten doen en levenslang onbevangen moeten blijven vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe? En niet te gauw tevreden moeten zijn met de antwoorden. Het eist veel aandacht, rust en concentratie. Dat kan er niet vroeg genoeg worden ingehamerd. Met name over abstracte zaken blijft lezen essentieel.

Bart Drenth van Berenschot pleitte er onlangs voor als doel van mediawijsheid vast te stellen dat de Nederlandse kinderen en de Nederlandse volwassenen de best geïnformeerde mensen ter wereld worden. Ik vind dat een heel mooi doel en nodig iedereen uit er fundamenteel over na te denken hoe we dat doel het beste kunnen bereiken en welke rol de openbare bibliotheek er naast andere instellingen wel of niet in zou kunnen spelen.

Bijdragen zijn, zoals altijd, van harte welkom.

Ik ben het niet helemaal eens met Wim en ik vind Barts voorstel nogal ambitieus, maar waarom ook niet. Laten we eens ambitieus zijn en ons weer druk maken over de inhoud. Laat de bibliotheek zich omvormen tot een centrum waar mensen naar toe gaan om zich te ontwikkelen, laten we onze band met het onderwijs verstevigen, laten we actief op zoek gaan naar waar we mensen écht mee kunnen helpen en versterken. Dan zijn we pas echt maatschappelijk relevant. Daar ga ik wel voor…

get_footer() ?>